Jak ukázal nedávný sociologický průzkum (z roku 2007), mezi muslimskými studenty žijícími v Německu je poměrně vysoké procento osob s vyloženě antisemitskými názory. S větou „lidé židovské víry jsou arogantní a lační po penězích“ totiž souhlasilo 16 procent z nich. S toutéž větou souhlasilo pouze (no, spíše „pouze“...) zhruba 5 procent německých studentů nemuslimského vyznání.

Věřím, že tuto statistiku vezmou vážně ti, kteří „politicky korektně“ tvrdí, že islám – případně kultura z islámu vycházející – nemá s antisemitismem nic společného. A také doufám, že boj proti antisemitismu se stane jednou z priorit umírněných muslimů toužících po integraci islámu v evropském civilizačním prostoru.

T.T.

Zdroj: The Local

Přidat.eu záložkuLeave a Reply.