Někteří představitelé českých lidovců se postavili proti plánu brněnských muslimů vybudovat v moravské metropoli již druhou mešitu. Jaké je asi pozadí tohoto rozhodnutí a jaké by mohly být jeho následky?

Otázkou je, zda jde o promyšlenou strategii KDU-ČSL, anebo o projev náhodné improvizace jednotlivých politiků. Osobně bych v tomto případě doufal, že jde o druhou možnost, poněvadž pokud by se čeští lidovci nechali vtáhnout do diskuze o stavbě mešit na půdě neislámských či konfesně neutrálních států, mohli by se snadno dostat na hodně tenký led.

Argumentů pro i proti stavbě mešit je pochopitelně celá řada a není mým cílem je zde všechny uvádět. Každopádně se mi nejeví jako správné stavbu mešit zakazovat. Česká republika se hlásí k principu konfesní neutrality, která úzce souvisí i s principem náboženské svobody či tolerance. A s náboženskou svobodou zase souvisí právo jednotlivců i náboženských komunit soukromě i veřejně vyznávat svoji víru. Z toho vyplývá, že pokud by někdo v moderním demokratickém státě na zákazu stavby mešit trval, pak by musel prokázat, že islám není náboženství, nýbrž nebezpečná sekta, kterou je třeba postavit mimo zákon (podobně jako např. nacismus) a potírat. Chtějí jít čeští lidovci touto cestou?

Trochu jiný problém představuje minaret, který by si brněnští muslimové přáli na své mešitě mít. Zde jde podle mého názoru prostě o netypický architektonický prvek, který by měl být schválen těmi, kteří mají odpovědnost za architektonický plán daného místa. Případné zamítnutí minaretu bychom tedy neměli vnímat jako represi vůči islámu, nýbrž pouze jako projev péče o architektonickou (a potažmo i kulturní) homogenitu či lépe řečeno harmonii města, kde se má mešita nacházet.

Dalším důležitým aspektem, na který bychom v této souvislosti neměli zapomínat, je princip reciprocity. Pokud totiž uznáme, že islám si ze strany evropské civilizace nezaslouží plošnou represi, pak bychom měli zároveň uznat i právo muslimů stavět si v evropských zemí mešity už jen proto, že vyžadujeme, aby křesťanské komunity v islámských zemích měly právo stavět si kostely. To, že je toto právo v některých islámských zemích potlačováno, je samozřejmě špatně; a právě proto by zde mělo platit heslo „nejsme jako oni“, případně zlaté pravidlo „nečiň druhým to, co nechceš, aby druzí činili tobě“.

T.T.
Zdroj: iHNed.cz
Přidat.eu záložkuLeave a Reply.