Bez dalšího komentáře zde uvádím výroky jednoho z nejvlivnějších muslimských učenců – který bývá zpravidla považován za představitele „mainstreamového“ islámu –, jež nedávno odvysílala z Kataru prestižní arabská televize Al-Džazíra.

30. ledna 2009

„Během dějin Alláh posílal na Židy lidi, kteří je trestali za pohoršení. Poslední takový trest vykonal Hitler. Skrze všechno to, co jim udělal – i když to bylo přehnané –, dokázal vykázat je tam, kam patří. Byl to pro ně božský trest. Dá-li Alláh, příště se Židé dostanou do rukou věřících.“

28. ledna 2009

„Na závěr tohoto projevu bych chtěl říct, že jediná věc, v níž doufám, je, že až se můj život přiblíží ke konci, Alláh mi dá příležitost jít do země džihádu a odporu (tj. do Palestiny – pozn. T.T.), i kdybych měl být na vozíčku. Budu střílet po Alláhových nepřátelích Židech a oni mě budou bombardovat, a tím pádem zpečetím svůj život mučednictvím. Ať je pochválen Alláh, Pán světů. Alláhovo milosrdenství a požehnání ať je s vámi.“

T.T.

Zdroj: LiveLeak

Přidat.eu záložkuLeave a Reply.